De wet BIG wordt aangepast

Geplaatst

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de Wet BIG.[1] Verwacht wordt dat de gewijzigde wet BIG in de loop van 2019 in werking zal treden. De opzet is om de wet effectiever te maken, waaronder dat eerder van het tuchtrecht gebruik zal worden gemaakt. De belangrijkste wijzigingen […]

Evaluatie Wkkgz: werking in de praktijk

Geplaatst

Inleiding De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2017 volledig in werking. De Wkkgz bouwt voort op bestaand beleid en is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. Er mag dus gesteld worden dat met de introductie van de Wkkgz niet sprake […]

Het klachten- en geschillendeel van de Wkkgz in werking

Geplaatst

Met ingang van 1 januari 2017 is het klachten- en geschillendeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz is eerder in 2016 in werking getreden. Het klachtendeel van de Wkkgz is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De reden is dat […]