Jeugdsector: gedwongen samenwerking is geen oplossing

Geplaatst

Inleiding De jeugdsector verkeert in crisis en minister De Jonge heeft in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij deze crisis wil keren. Er is extra geld toegezegd voor de uitvoering van de Jeugdwet: € 420 mln in 2019, € 300 mln in 2020 en € 300 mln in 2021. Er wordt […]

De Blokkeren

Geplaatst

De Blokkeren Mijn oog viel op een bijzondere briefwisseling waarbij Jos de Blok (Buurtzorg) en als reactie hierop Luc Kenter (Thebe) tips geven aan minister De Jonge om de toekomst van de wijkverpleging zonniger in te kunnen zien. Er zijn verschillen inderdaad tussen beiden maar wat hebben ze gemeen? Buurtzorg als vernieuwer Sinds Jos de […]

Wijkverpleging: de slagkracht van de coöperatie

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding De wijkverpleging staat onder druk. Met zijn brief ‘bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging’ beoogt de minister een doorbraak. De huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet houdbaar. De minister wil naar een situatie waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare wijkverplegingteams. Zorgprofessionals, van één of meerdere zorgaanbieders, die wijkverpleging […]

Cultuurverschillen beperken de kans op een geslaagde fusie

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding Bij veel fusies en overnames blijft het resultaat achter bij de verwachtingen en daarop gebaseerde doelstellingen. Een goede aanpak van de integratie van de bedrijven of bedrijfsonderdelen bevordert de kans op succes wezenlijk. Culturele verschillen spelen daarbij een cruciale rol. Het belang van integreren? Kostenbeheersing, concurrentievoordeel, uitbreiding assortiment of simpelweg het vergroten van het […]

Doelmatige netwerken

Geplaatst Een reactie plaatsen

Een onderzoek van TIAS naar netwerkvorming in de intensive care sector trok mijn aandacht. Bij het vormen van een netwerk zijn tenminste vier factoren van belang, aldus het onderzoeksrapport: de mate van vertrouwen; het aantal deelnemers; de aanwezigheid van expertise en competenties; het doel van de samenwerking. Het onderzoek leert helaas dat netwerken vaak niet […]

Samenwerken is geen aangeboren eigenschap

Geplaatst Een reactie plaatsen

Het belang van samenwerken neemt toe en er is een breed gedragen inzicht dat samenwerken gebaat is bij het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Als persoon maar ook als organisatie. Hoe samenwerkingsvaardig is uw organisatie? Ontwikkelen persoonlijke samenwerkingsvaardigheden Sommige stromingen in het lager en middelbaar onderwijs besteden momenteel ruim aandacht aan het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Om zo […]