Leiderschap en samenwerken

Geplaatst

Inleiding Uit een onderzoek uit 2018 van de Universiteit van Tilburg bleek dat 3 op de 4 samenwerkingsverbanden of allianties de oorspronkelijke doelen niet haalden. Een van de belangrijkste redenen hiervoor was onvoldoende leiderschap. Wat betekent dit voor u als u wilt gaan samenwerken? Wat is leiderschap? En wanneer is dit (on)voldoende? 5 Kernelementen van […]

Gezond blijven of beter worden

Geplaatst

Dat is een vraag die veel Nederlanders bezighoudt in een wereld die door corona wordt gedomineerd. Vaccinatie of medicatie voor u persoonlijk, lockdown of gewoon doorgaan voor uw bedrijf; stilstand of de volgende stap voor het samenwerkingsverband waarin u actief bent. Dispicio denkt met u mee. Voor u persoonlijk Laat ik me vaccineren, met de […]

Jeugdzorg: verbeter de samenwerking met gemeenten

Geplaatst

Inleiding De nijpende problemen in de jeugdzorg blijven de krantenkoppen halen. De laatste weken lezen we vooral over de grote winsten die sommige jeugdzorgaanbieders opstrijken. Vaak gaat het om nieuwe toetreders die gelden afromen die anders naar gevestigde jeugdzorgaanbieders zouden gaan. Een evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er knelpunten bestaan in de uitvoering […]

De Kracht van de Stilte

Geplaatst

Inleiding Onlangs las ik in de Harvard Business Review het artikel “Cracking the code of sustained collaboration” waarin uit de doeken wordt gedaan op welke wijze je werkt aan een duurzame (interne) samenwerking. Zeker aan te bevelen leesvoer met vooral veel tips en tricks. Een van de tips die wordt gegeven heeft betrekking op de […]

Gedwongen samenwerking: wetsvoorstel aanpassing Jeugdwet

Geplaatst

Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen […]

Is de ambtenaar 3.0 ook samenwerkingsvaardig?

Geplaatst

Inleiding Van de ambtenaar 3.0 wordt veel gevraagd. Niet alleen vertrouwt de burger nog steeds op zijn of haar vakinhoudelijke kennis, integriteit en politieke inlevingsvermogen, maar tevens verwacht diezelfde burger dat de ambtenaar midden in de maatschappij staat en proactief relevante verbindingen legt. Vaardigheden om succesvol samenwerkingsverbanden aan te gaan zijn nodig, maar waar leer […]

Samenwerken is een vak. Is uw organisatie vakbekwaam?

Geplaatst

Het belang van samenwerken zal voor uw organisatie in de toekomst alleen maar toenemen. Omdat u niet alles zelfstandig kunt of wilt doen, omdat de klant of leverancier daarom vraagt of omdat u wilt innoveren. Maar in hoeverre bent u in staat om succesvol een alliantie aan te gaan? Doelen worden vaak niet gehaald Slechts […]

Gemeenschapszin voor nu en in de toekomst

Geplaatst Een reactie plaatsen

Corona Het coronavirus heeft heel de wereld in haar greep. En elk land heeft een eigen oplossing om het virus te bestrijden. Van een totale lockdown in China en Zuid-Korea tot een “we doen net of onze neus bloed” in Brazilië en Wit-Rusland en de totale ontkenning in Noord-Korea en Turkmenistan. Bij elk land dat […]