Veranderingen voor stichtingen en verenigingen: WBTR treedt in werking

Geplaatst

Inleiding De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli 2021 in werking. De WBTR stamt uit een onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen, co√∂peraties en onderlinge waarborgmaatschappijen aanpassing behoefde. Met name omdat het besef is ontstaan dat belangrijke maatschappelijke activiteiten […]

Bestuur en toezicht: wat verandert?

Geplaatst

Inleiding Het wetsvoorstel Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting is, nadat deze wet door de Eerste Kamer is aangenomen, dat deze nog in 2020 in werking zal treden. Het wetsvoorstel stamt uit een onderzoek uit 2013 waaruit bleek dat de taakomschrijving en de aansprakelijkheid van bestuurders en […]