De wet BIG wordt aangepast

Geplaatst

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de Wet BIG.[1] Verwacht wordt dat de gewijzigde wet BIG in de loop van 2019 in werking zal treden. De opzet is om de wet effectiever te maken, waaronder dat eerder van het tuchtrecht gebruik zal worden gemaakt. De belangrijkste wijzigingen […]