Kwaliteitsverbetering wettelijke controles: vier stappen, één methode

Geplaatst Een reactie plaatsen

Leren van andere sectorale toezichthouders De Nederlandse samenleving is opgedeeld in verschillende sectoren; denk aan zorg, volkshuisvesting en onderwijs. Bijna elke sector beschikt over een eigen wettelijke toezichthouder die oog heeft voor het maatschappelijke belang binnen die sector. Het is nuttig om kennis te nemen van de toezichtpraktijk binnen een andere sector dan die waarin […]

Goed bestuur in de zorg krijgt prioriteit

Geplaatst Een reactie plaatsen

Inleiding De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun samenwerking geïntensiveerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat zij steeds vaker signalen ontvangen over het oneigenlijk besteden van zorggelden en twijfelachtige financiële of organisatorische constructies. Het betreft situaties die goed bestuur en professionele en integere bedrijfsvoering raken. Soms kan hiertegen worden […]

Proportioneel toezicht loont

Geplaatst

Inleiding Voor belangrijke maatschappelijke thema’s zoals governance, klantgerichtheid, risico management en wettelijke toezicht is het leerzaam om kennis te nemen hoe deze thema’s zich in de verschillende sectoren van onze samenleving ontwikkelen. In dit verband viel mijn oog op het rapport van De Nederlandsche Bank “Proportioneel and Effective Supervision”. Aanleiding voor het rapport was het […]

Goed bestuur als belangrijkste succesfactor. Maar hoe toon je dat aan?

Geplaatst

Mijn oog viel op het nieuwsbericht van de IGZ dat Goed bestuur een belangrijke succesfactor is voor de kwaliteit in verpleeghuizen. De IGZ beriep zich op het onderzoeksrapport van KPMG. KPMG concludeert dat kwaliteit primair geleverd wordt in de relatie tussen de zorgprofessional en de cliënt waarin aandacht, oprecht luisteren en inspelen op behoeften centraal […]

Nieuwe zorgaanbieders: direct toetsen aan kwaliteit

Geplaatst

Minister Schippers heeft de kwaliteit van zorg hoog in het vandaal staan. Ook als demissionaire minister verliest zij dit niet uit het oog. Met het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) worden nieuwe zorgaanbieders direct gewezen op de kwaliteitscriteria waaraan zij moeten voldoen. Door deze meldplicht kan de IGZ beter en sneller de kwaliteit van nieuwe […]

IGZ: nieuw toetsingskader voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Geplaatst

Vanaf 13 maart 2017 gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar nieuw toetsingskader voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg (GZ). Het is positief dat de inspectie de behoefte en wens van de cliënt centraal stelt. Drie thema’s Het nieuwe toetsingskader steunt op drie thema’s: 1.  Thema Persoonsgerichte Zorg: Het uitgangspunt zijn de wensen en […]