Invloed van cliënten op zorgverzekeraars

Invloed cliënten op zorgverzekeraars

Twintig jaar ná het inwerkingtreden van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen lijkt het erop dat cliënten ook invloed krijgen op de besluitvorming van besturen van zorgverzekeraars.

De wet ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’ (Wet verzekerdeninvloed) is in de maak. Met deze wet worden de artikelen 28a, 28b en 28c toegevoegd aan de Zorgverzekeringswet (Zvw). De doelstelling is dat het beleid van zorgverzekeraars moet aansluiten bij de wensen van verzekerden. Het gaat met name om invloed op het zorginkoopbeleid.

Lees onze kanttekeningen.

Invloed cliënten op zorgverzekeraars